ჩემს გარშემო
გამოგვყევი

გაითვალისწინეთ

 მარშრუტზე გასვლის შესათანხმებლად მიმართეთ ვაშლოვანის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციას

 საზღვრისპირა ტერიტორიაზე - მიჯნისყურე, ტახტი-თეფასა და კაკლის ყურეში გადაადგილებისათვის აუცილებელია რეგისტრაციის გავლა ვაშლოვანის ეროვნული პარკის ვიზიტორთა ცენტრში (ქ. დედოფლისწყარო, ბარათაშვილის ქ. N 5), რისთვისაც თან იქონიეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი

 ტერიტორიაზე გადაადგილება შესაძლებელია მხოლოდ მაღალი გამავლობის ავტომანქანებით

 სასურველია უხეში ქსოვილის შარვლის, მაღალყელიანი ფეხსაცმლის ჩაცმა

 თან იქონიეთ საველე საკვები და წყალი

 

ვიზიტორთათვის დაშვებულია

 მონიშნულ ბილიკზე ცხენით, ფეხით და მანქანით გადაადგილება

 სამეცნიერო-საგანმანათლებლო საქმიანობა

 საპიკნი კე და საკარვე ადგილებით სარგებლობა

 კოცონის დანთება სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში

 ფლორასა და ფაუნაზე დაკვირვება

 ფოტო და ვიდეო გადაღება

 

ვიზიტორებს ეკრძალებათ

 ცეცხლსასროლი იარაღის ან ნებისმიერი ისეთი ნივთის ტერიტორიაზე შეტანა, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის გარემოს

 შინაური ცხოველების ტერიტორიაზე შეყვანა

 მცენარეების ან მისი ცალკეული ნაწილების, ქანების ან ნამარხი მასალების შეხება

 ფაუნის ნებისმიერი წარმომადგენლის დაჭერა, გამოდევნა ან რაიმე ზიანის მიყენება

 ინფრასტრუქტურის დაზიანება, კერძოდ ვანდალიზმი

 სპეციალური ნებართვის გარეშე ბუნებრივი და კულტურული მასალების შეგროვება

 საქართველოსთვის უცხო ორგანიზმების შეყვანა და გავრცელება

 შეზღუდული ხედვის პირობებში (ნისლი, მაღალი ბუჩქნარი ან ბალახები) სწრაფი გადაადგილება

 ცეცხლის დანთება (სპეციალურად გამოყოფილი ადგილის გარდა)

112
გადაუდებელი
დახმარების ნომერი

მასალები

მედია

ფასიანი სერვისები

საქართველოს ეროვნულ პარკებში თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ფასიანი ეკოტურისტული სერვისებით.

მეტის ნახვა

ტრანსპორტი

გაიგეთ როგორ შეგიძლიათ მოხვდეთ საქართველოს ეროვნულ პარკებში.

მეტის ნახვა

გზამკვლევი

დაგეგმეთ მოგზაურობა საქართველოს ეროვნულ პარკებში.

მეტის ნახვა

ჩვენს შესახებ

ძვირფასო მოგზაურებო, გიწვევთ საქართველოს ეროვნულ პარკებში სამოგზაუროდ.

მეტის ნახვა